Användarvillkor

 

Dessa regler för användning fastställer de villkor som Besthoteloffers BV, KvK 56982879 erbjuder tillgång till webbplatsen och informationen.

 

1. Definitioner

I dessa användningsvillkor:

Information innebär all tillgänglig information på webbplatsen, inklusive:

 1. Tillgång på hotellrum.

 2. Hotellrumspriser.

 3. Hotellbeskrivningar och fotografier.

 4. hotellets bekvämligheter.

 5. kundrecensioner och

 6. redaktionella kommentarer.

Godkända ändamål innebär att ändamålet att jämföra priser för hotellboende och tjänster i samband med bokningar och/eller resor, men utesluter alla nyutgivning eller återgivning av information eller någon del av informationen till konsumenterna med hjälp av något annat elektroniskt hjälpmedel.

Tredje parts erbjudande innebär varor och tjänster som erbjuds till försäljning av en tredje part.

Webbplats innebär webbplatsen som finns på BestHotelOffers.net.

2. Tillträde

Genom att besöka hemsidan:

 1. Godkänner du dessa användarvillkor och

 2. garanterar att du har fyllt 18 år.

3. Förbjudna aktiviteter

Du får inte:

 1. Reproducera i en materiell form, publicera, utföra offentligt, överföra till allmänheten eller göra en anpassning av informationen eller någon del av informationen, annat än för Godkänt ändamål.

 2. Tillträda eller övervaka informationen eller någon del av informationen via en robot, spider, scraper eller annat automatiserat hjälpmedel utan föregående skriftligt medgivande.

 3. Bryta mot restriktioner i någon robot exclusion header på webbplatsen eller kringgå eller omintetgöra andra åtgärder som vidtas för att förhindra eller begränsa tillgången till webbplatsen.

 4. Vidta någon åtgärd som medför eller kan medföra en orimlig eller oproportionerligt stor belastning på vår infrastruktur.

 5. Försöka att modifiera, översätta, anpassa, ändra, dekompilera, demontera eller dekonstruera någon programvara som används av oss i samband med Webbplatsen.

4. Skadestånd

Du håller oss skadeslösa från och mot alla kostnader, fordringar, krav, ansvar, utgifter, skador och förluster som orsakas av din användning av informationen eller någon del av informationen för något annat ändamål än det godkända ändamålet

5. Kontroll av information och övertagande av risker

5.1 Kontroll av uppgifter

Du måste kontrollera informationens riktighet innan du godkänner eller nyttjar något erbjudande från någon trejde part.

5.2 Riskövertagande

Du tar all risk i samband med ditt:

 1. Användande av hemsidan och information, samt

 2. vid godkännande och användning av något erbjudande från tredje part.

6. Ingen garanti

Vi garanterar inte:

 1. Korrekthet, kvalitet, fullständighet eller tillförlitlighet för hemsidan, informationen och någon tredje parts erbjudanden.

 2. Att webbplatsen och informationen kommer att vara felfri, virusfri, utan avbrott eller fri från otillåten användning eller hackare.

 

7. Allmänt

7.1 Fullständig överenskommelse

Dessa användarvillkor innehåller den fullständiga överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare meddelanden mellan parterna.

7.2 Tillägg och ändringar

Vi kan göra tillägg eller ändra dessa Användarvillkor när som helst utan meddelande till dig.

7.3 Tillämplig lag och jurisdiktion

Dessa användarvillkor regleras av och måste tolkas i enlighet med gällande lagar i Nederländerna. Du lämnar dig till Nederländska domstolarnas exklusiva behörighet i fråga om alla frågor som härrör från eller relaterar till dessa användarvillkor.

hotels
Villkor
© 2010 - 2019 BestHotelOffers B.V.